In gesprek

Opdrachtgevers en kandidaten die met Indarto Services in gesprek gaan, mogen een betrokken en professionele werkwijze verwachten.

Indarto Services is continu op de hoogte van de huidige en toekomstige vraag en aanbod op de arbeidsmarkt binnen Finance | Legal | Tax | Banking.

Hierbij maakt Indarto Services gebruik van persoonlijk contact, (social) media, communities, netwerkbijeenkomsten en diverse andere online en offline bronnen.

Met deze kennis maakt Indarto Services de match tussen opdrachtgever en kandidaat met als doel antwoord te geven op huidige en toekomstige vacante posities.

In onze kennismaking met opdrachtgevers streven wij ernaar een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de organisatie, visie en sterkte zodat wij precies weten wat er bij onze opdrachtgevers speelt. Bij onze kandidaten zijn wij op zoek naar persoonlijkheid en ambitie, zo weten wij precies van onze kandidaten wat hen drijft en in welke functie zij het best tot hun recht zullen komen.